‘Kansen zien en benutten’

Overheden en bedrijven hebben elkaar nodig om duurzame alternatieven te verwezenlijken die ook in de toekomst welzijn en sociale bescherming bieden aan kwetsbare groepen. Samenwerking leidt tot een win-win situatie voor de overheid, het bedrijfsleven en de doelgroep. Kortom: sociale en financiële winst voor iedereen.

Nothing found

No results were found. Please try again.